Întreprinderea SRL ”Gelibert” – Unitatea de producere a apelor minerale, potabile și a băuturilor răcoritoare nealcoolice, implementează și menține un sistem de management ce satisface condiţiile standardului ISO 22000:2005, pentru a demonstra capacitatea proprie de a furniza cu regularitate produse inofensive pentru consum alimentar și de a controla pericolele pentru siguranţa alimentului, cu scopul de a se asigura că produsul (apa potabila/racoritoare) este sigur în momentul consumului uman.

Cerinţele standardelor menţionate sunt aplicate pentru certificarea companiei „Gelibert” SRL, domeniul de activitate al căreia îl constituie: Producerea băuturilor răcoritoare, băuturilor răcoritoare cu conținut de suc, apei minerale, apei potabile, apei potabile iodată, carbogazoasă și necarbogazoasă și apei potabile purificată necarbogazoasă fortificată cu Ca și Mg, ambalate în butelii PET cu capacitatea de 0.5, 0.75, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5, 6.0, 7.0, 12.0 și 19.0 litri.

Întreprinderea planifică şi dezvoltă procesele necesare pentru realizarea de produse sigure. Acesta se asigură prin elaborarea corectă, implementarea efectivă şi monitorizarea activităţilor planificate, îmbunătăţirea proceselor de producere şi a mediului de lucru, precum şi aplicarea măsurilor corespunzătoare în cazurile excepționale.

Un lucru foarte important pentru realizarea de produse sigure îl constituie stabilirea şi aplicarea măsurilor de control: Programele preliminare, Programele preliminare operaţionale și Planul HACCP, care stabileşte măsurile pentru menţinerea la nivel acceptabil a pericolelor pentru siguranța alimentului.

Pentru producerea produselor alimentare, ferite de un careva pericol, este necesar ca sistemul siguranţei alimentare să fie bazat pe o întemeiere solidă a programelor prealabile. Fiecare etapă a activităţii de producere trebuie să furnizeze condiţii necesare pentru protecţia alimentelor în timp ce acestea se află sub controlul întreprinderii.În cadrul SRL “Gelibert”, sistemul siguranţei alimentare este bazat pe cerinţele Standardului Internaţional ISO 22000:2005 şi regulamentele şi instrucţiunile naţionale a Republicii Moldova (SF, SM, GOST, PTMD).

Organizaţia implementează, derulează activităţi planificate şi orice modificare ale acestora şi asigură eficacitatea lor.

Pentru activităţile de producere se utilizează doar echipamente (mijloc) de măsurare şi monitorizare verificate metrologic, ce oferă o monitorizare sigură și precisă a proceselor.

Conducerea întreprinderii își exprimă disponibilitatea şi intenţia de a efectua îmbunătăţiri permanente referitoare la produse, procese de lucru cu clienţii, procese de asigurare cu resurse, operativitatea şi performanţele producerii etc.